Könyvvitel, könyvelés Budapesten és környékén

Minimálbér 2015

2015.04.29.

A Kormány 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153.  § (1)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

 

2. §

 

(1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege

(minimálbér) a  teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 105 000 forint,

hetibér alkalmazása esetén 24 160 forint, napibér alkalmazása esetén 4830 forint, órabér alkalmazása esetén

604 forint.

 

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú

szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a  teljes munkaidő

teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 122 000 forint, hetibér alkalmazása esetén

28 080 forint, napibér alkalmazása esetén 5620 forint, órabér alkalmazása esetén 702 forint.

 

(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes

munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és

teljesítménytől függő mozgóbér együttes)

a) (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2015. január 1-jétől 105 000 forint,

b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2015. január 1-jétől 122 000 forint.

 

(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál

a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) 92.  § (2)  bekezdése],

arányosan csökkentett mértékben,

b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben

kell figyelembe venni.

 

(5) Részmunkaidő esetén

a) az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a  munkaidő eltérő mértékével arányosan

csökkentve,

b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés

szerint arányosan változó összegével

kell figyelembe venni.

 

3. §

 

(1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

 

(2) E  rendelet rendelkezéseit első alkalommal a  2015. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell

alkalmazni.

 

(3) E rendelet alkalmazásában

a)munkáltatón a költségvetési szervet,

b)munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állót,

c)alapbéren a közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati szolgálati és közszolgálati

jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét

is érteni kell.

 

(4) Hatályát veszti a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet.

vissza